Selecteer een pagina

Huisregels algemeen

De basis van lotgenotencontact op LCSM is wederzijds respect. Daarom hebben we huisregels opgesteld die, als iedereen zich daaraan houdt, zorgen voor een goede sfeer waarin ruimte is jezelf te uiten zonder dat je bang hoeft te zijn voor vervelende incidenten. In het algemeen geldt: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

Voor wie

Het forum en de chatrooms van LCSM zijn bedoeld voor mannen en vrouwen die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik/geweld. Ben jij dat niet? Dan vragen wij je dringend je niet als lid van LCSM te registreren. Doe je dit, om wat van reden dan ook, toch, respecteer dan de behoefte van slachtoffers aan lotgenotencontact door op ons forum niet te reageren en onze chatrooms niet binnen te gaan.

Doe je niet voor als iemand anders zodat mede-lotgenoten weten met wie zij van doen hebben en wederzijds vertrouwen kan groeien. Registreer je daarom niet meer dan één keer.

Doel van lotgenotencontact bij LCSM

Lotgenotencontact bij LCSM heeft als doel bij te dragen aan de verwerking van seksueel misbruik en het omgaan met de gevolgen daarvan. Dit willen wij bereiken door vanuit een positieve en actieve houding:

 • ervaringen met elkaar te delen;
 • (h)erkenning bij elkaar te vinden;
 • elkaar te bemoedigen en te steunen;
 • elkaar te motiveren en te stimuleren;
 • nuttige informatie, tips en adviezen uit te wisselen.

Respecteer elkaars privacy

Beschouw lotgenotencontact binnen LCSM als vertrouwelijk. Verspreid daarom geen persoonlijke informatie over mede-lotgenoten. Niet binnen LCSM en niet daarbuiten.

Deel op ons forum en in onze chatrooms geen contactgegevens zoals:

 • namen;
 • (mail) adressen;
 • social media gegevens;
 • telefoonnummers.

Als je contactgegevens wilt uitwisselen, doe dat dan in een privé bericht (PB) maar wees terughoudend totdat je iemand wat beter kent. Doe het in ieder geval nooit omdat iemand aandringt terwijl jij het zelf liever niet wilt, je bent nergens toe verplicht.

Breng de privacy van anderen niet in gevaar. Zorg dat niemand je wachtwoord kent of kan achterhalen, gebruik geen automatisch inloggen en laat je PC of telefoon niet onbemand achter. 

Houd rekening met elkaar

Laat mede-lotgenoten in hun waarde. Plaats geen obscene, denigrerende, racistische, seksistische, haatdragende, beledigende, discriminerende en/of anderszins kwetsende opmerkingen.

Probeer het principe van hoor en wederhoor toe te passen. Iedereen heeft de behoefte zijn/haar verhaal te vertellen, sta daarom ook open voor andere lotgenoten. Wees voorzichtig met het geven van adviezen. Probeer vooral te luisteren, begrip te tonen en vragen te stellen. Houd in je achterhoofd dat iets wat voor jou werkt, voor iemand anders niet hoeft te werken. Spreek daarom vanuit jezelf. Vertel wat jou geholpen heeft, geef iemand ruimte erover na te denken en respecteer zijn/haar keuze je advies niet op te volgen.

Gezien de aard van ons platform kunnen wij onmogelijk stellen dat er geen seksueel getinte inhoud geplaatst mag worden. Realiseer je wel dat zulke inhoud, juist omdat iedereen hier met seksueel misbruik/geweld te maken heeft gehad, makkelijk verkeerd kunnen vallen. Wees daar dus voorzichtig mee. Plaats in ieder geval geen seksueel getinte afbeeldingen, filmpjes of verwijzingen naar websites met seksueel getinte inhoud.

Aansprakelijkheid

LCSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet wettelijk toelaatbare informatie in berichten. Voor meer informatie over aansprakelijkheid, verwijzen wij naar ons privacybeleid.

Wijzigingen

Onze huisregels zijn afgestemd op de huidige mogelijkheden van LCSM. Eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen van onze huisregels. Het is daarom raadzaam deze regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen of opmerkingen hebt over onze huisregels, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Huisregels chat

Onderstaande regels zijn een aanvulling op de ‘Huisregels algemeen’. Tezamen zijn zij van toepassing op het gebruik van onze chatrooms.

Toegang tot de chat

Alleen geregistreerde leden hebben toegang tot onze chatrooms.

Kies de juiste kamer

Kies, voor je gaat chatten, de kamer die het beste aansluit bij waar jij het over wilt hebben/in geïnteresseerd ben, dan weet je zeker dat je mensen treft die je begrijpen. In de huiskamer is iedereen welkom en kan over serieuze onderwerpen worden gechat. In de vrouwen/mannenkamers kan gechat worden over onderwerpen die vrouwen/mannen liever onder elkaar bespreken en in de Loungebar is ruimte voor ontspanning.

Naast chatten in de verschillende kamers, kun je ook één op één privé gesprekken voeren en/of zelf kamers aanmaken, al dan niet beveiligd met een wachtwoord. Ook in zelf aangemaakte kamers en privé gesprekken zijn onze huisregels van toepassing.

Wat we liever niet hebben

Chatten over zelfmoordgedachten hebben wij liever niet omdat dat erg confronterend en belastend voor andere lotgenoten kan zijn. Lotgenoten zijn geen professionele hulpverleners en daarom niet de aangewezen personen om over zelfmoordgedachten te chatten. Wil je er toch over chatten en/of zoek je hulp, ga dan naar www.113.nl als je in Nederland woont of naar www.zelfmoord1813.be als je in België woont.

Ook chatten over seksueel misbruik wat nog steeds plaatsvindt, hebben wij liever niet, om dezelfde reden als hierboven genoemd is. Wil je er toch over chatten en/of zoek je hulp om het misbruik te stoppen, ga dan naar www.slachtofferhulp.nl als je in Nederland woont of naar www.caw.be al je in België woont.

Rol en aanwezigheid van moderators op chat

Wij doen ons best ervoor te zorgen dat er elke avond tussen 21:00 en 22:00 uur tenminste één moderator aanwezig is op chat. Moderators zijn geen hulpverleners maar, net als jij, lotgenoten. Naast hun eigen behoefte aan lotgenotencontact, hebben zij als taak:

 • nieuwe leden welkom te heten en wegwijs te maken;
 • erop toe te zien dat de huisregels nageleefd worden;
 • er zorg voor te dragen dat de sfeer op chat prettig is/blijft;
 • leden te stimuleren actief deel te nemen aan gesprekken.

Melden van ongepast gedrag

In onze chatrooms kun je er melding van maken als iemand:

 • zich niet aan de huisregels houdt;
 • je, om wat voor reden dan ook, een ongemakkelijk gevoel bezorgt;
 • in gevaar is (denk aan misbruik dat nog steeds plaatsvindt of dreigen met zelfdoding).

Als er een moderater op chat aanwezig is, kun je deze aanspreken. Als er geen moderator aanwezig is, kun je een melding doen door op iemands naam te klikken en te kiezen voor ‘Report Spam/Abuse’. Eén van onze moderators neemt dan binnen 24 uur contact met je op om te informeren naar de reden van je melding zodat, indien nodig, actie ondernomen kan worden.

Sancties en maatregelen

Ons uitgangspunt is dat problemen opgelost worden door erover te chatten. Indien nodig zal dit met alle betrokkenen, onder leiding van een moderator, plaatsvinden in een voor dit doel aangemaakte besloten kamer waartoe alleen betrokkenen toegang hebben. Mocht het probleem niet opgelost kunnen worden, dan zal de situatie aan ons team worden voorgelegd. Als uiterste maatregel kan besloten worden iemands account te deactiveren.

Deactivering van iemands account vind altijd plaats als blijkt dat:

 • iemand geen lotgeno(o)t(e) is;
 • iemand privacygevoelige informatie van anderen verspreidt buiten de chatrooms van LCSM;
 • iemand zich bij herhaling niet aan de huisregels houdt of openlijk aangeeft dit niet te willen doen.

Wij gaan er vanuit dat deze maatregel niet nodig zal zijn omdat iedereen het belang van onze huisregels inziet en zich er daarom aan zal houden.

Huisregels forum

Onderstaande regels zijn een aanvulling op de ‘Huisregels algemeen’. Tezamen zijn zij van toepassing op het gebruik van ons forum.

Toegang tot het forum

Het forum van LCSM bestaat uit een openbaar en besloten deel. Het besloten deel is alleen toegankelijk voor leden, het openbare deel voor iedereen. Om discussies te kunnen starten en reacties te kunnen plaatsen, zowel in het openbare als in het besloten deel, is het noodzakelijk je te registreren als lid.

Auteursrechten

Het auteursrecht van berichten die op het forum van LCSM geplaatst zijn en worden, behoort toe aan de auteur van een bericht. Indien een bericht geplaatst is namens LCSM, behoort het auteursrecht toe aan LCSM. Bij citeren van een bericht uit een andere bron (website, krant, etc.) moet de bron vermeld worden.

Discussies starten en reageren

Kijk, voor je een nieuwe discussie start, eerst of er niet al een lopende discussie over hetzelfde onderwerp is. Zo ja, overweeg om in die discussie te reageren i.p.v. een nieuwe discussie over hetzelfde onderwerp te beginnen. Zo nee, bepaal in welk subforum je discussie het beste past. Geef je discussie een duidelijke titel. Reageer in discussies alleen inhoudelijk op het onderwerp van de discussie. Persoonlijk vragen en/of opmerkingen kun je via een PB (Privé Bericht) versturen.

Probeer bij het schrijven van een bericht te letten op de leesbaarheid. Sluit zinnen in ieder geval af met een punt en begin nieuwe zinnen met een hoofdletter.

Wat we liever niet hebben

Gedraag je niet als moderator als je dat niet bent. Als je vindt dat een discussie niet conform de huisregels verloopt of als je een discussie niet langer interessant vindt, plaats dan in geen geval een reactie op het forum waarin je je ongenoegen uit. Ben je van mening dat er ingegrepen moet worden of dat een discussie gesloten moet worden? Stuur dan een PB naar een moderator.

Maak geen vervelende, flauwe of grappig bedoelde opmerkingen over type- of taalfouten. Realiseer je dat niet ieders type- en taalvaardigheid even goed is. Richt je op de inhoud van een bericht en vraag alleen om verduidelijking als je deze, door type- of taalfouten, niet goed begrijpt.

Wat echt niet mag

Het is niet toegestaan om:

 • reclame voor producten of diensten van derden te plaatsen;
 • verwijzingen naar commerciële websites of website die geen relatie hebben met seksueel misbruik te plaatsen;
 • inhoud te plaatsen die in strijd is met de wet, zoals teksten, foto’s en films waar copyright op rust of verwijzingen naar websites met illegale software.

Rol van moderators op het forum

Moderators zien erop toe dat de inhoud van gesprekken en/of reacties conform de huisregels is en verplaatsen, indien nodig, gesprekken en/of reacties naar het juiste subforum en/of gesprek. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien ligt de beslissingsbevoegdheid bij de moderators.

Melden van ongepast gedrag

Ondanks dat onze moderators hun uiterste best doen toe te zien op nalaving van de huisregels, kan het voorkomen dat hen iets ontgaat. Constateer je zelf inhoud van berichten die niet conform onze huisregels is, dan kun je dit melden via de knop ‘Spam’. Eén van onze moderators neemt dan binnen 24 uur contact met je op om te informeren naar de reden van je melding zodat, indien nodig, actie ondernomen kan worden.

Sancties en maatregelen

Moderators op het forum kunnen waarschuwingen geven als leden zich niet aan de huisregels houden. Dit kan door het plaatsen van een algemene waarschuwing op het forum of door een persoonlijke waarschuwing in een PB. In uiterste gevallen kunnen moderators, ná overleg met ons team, iemands account deactiveren.

Deactivering van iemands account vind altijd plaats als blijkt dat:

 • iemand geen lotgeno(o)t(e) is;
 • iemand privacygevoelige informatie van anderen op het forum deelt;
 • iemand zich bij herhaling niet aan de huisregels houdt of openlijk aangeeft dit niet te willen doen.

Wij gaan er vanuit dat deze maatregel niet nodig zal zijn omdat iedereen het belang van onze huisregels inziet en zich er daarom aan zal houden.

versie 20171126