Selecteer een pagina

Heb je allerlei onverklaarbare klachten? En heb je in het verleden seksueel misbruik of seksueel geweld meegemaakt? Het kan zijn dat deze symptomen overeen komen met PTSS symptomen.

De afkorting PTSS staat voor Posttraumatische Stressstoornis. PTSS kan ontstaan als een ernstig traumatische (schokkende) ervaring niet goed verwerkt is. Traumatische gebeurtenissen zoals:

 • Mishandeling
 • Oorlogservaringen
 • Ongelukken
 • Seksueel geweld en seksueel misbruik

Seksueel misbruik en seksueel geweld zijn voorbeelden van zo’n traumatische ervaring.  Het herstellen van een schokkende gebeurtenis kost tijd. Je probeert het te verwerken, al dan niet met hulp. Als het goed gaat pak je na verloop van tijd, de draad van je leven weer op. Bij de één duurt dit langer dan bij de ander.

Helaas lukt het niet iedereen om zo’n traumatische ervaring te verwerken. Dit uit zich bijvoorbeeld in allerlei vormen van stress en belemmert je functioneren in je dagelijks leven. De PTSS symptomen kun je onderverdelen in 3 categorieën.

PTSS Symptomen

Herbelevingen

Bij een herbeleving lijkt het alsof je de traumatische gebeurtenis opnieuw meemaakt.  Je ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt alles weer zoals toen het gebeurde.

 • Je hebt veel last van nachtmerries (over het trauma) en onrustig slapen
 • Flashbacks: de herinneringen aan de gebeurtenis komen telkens ongewild naar boven
 • Wanneer je aan de gebeurtenis denkt, reageert je lichaam met bijvoorbeeld hartkloppingen, trillen, transpireren en soms kun je niet goed meer ademhalen. Je voelt je verlamd van angst.

Vermijding

Zulke heftige reacties wilt niemand krijgen. Het is dus niet meer dan logisch dat je de neiging hebt, om alles wat je zou kunnen laten herinneren aan de traumatische ervaring, te vermijden. Zo kun je jezelf beschermen tegen de emoties. Denk hierbij aan

 • Het vermijden van gesprekken, gedachten en gevoelens die over het trauma gaan
 • Het vergeten van (delen van) het trauma, je hebt ze als het ware verdrongen
 • Het vermijden van plaatsen, activiteiten en ook mensen die je zouden kunnen herinneren aan het trauma
 • Intieme relaties
 • dissociëren
 • Je gaat keihard werken om er maar niet aan te hoeven denken
 • Ook alcohol en drugs helpen je om er niet aan te hoeven denken

Gevoel en gedrag

 • hyperalertheid, waakzaam, je scant de omgeving voortdurend op gevaar
 • Je hebt veel last van schrikreacties
 • gevoelens van onverschilligheid, gevoelloosheid
 • minderwaardigheidsgevoelens
 • concentreren gaat heel slecht, Je bent overmatig prikkelbaar, gespannen
 • snel je geduld verliezen
 • doodmoe zijn, maar het inslapen of doorslapen lukt niet
 • je vertoont roekeloos gedrag en zoekt gevaarlijke situaties op
 • Depressief voelen

Gevolgen

De gevolgen van deze klachten kunnen heel veel invloed hebben op je dagelijks leven. De eerder genoemde lichamelijke en/of psychische klachten kunnen je leven compleet ontwrichten. Het kan zijn dat je niet meer op je werk of school kunt presteren. Je relaties met anderen kan moeizaam worden en je raakt daardoor in een isolement. De kwaliteit van je leven ben je als slecht gaan ervaren.

Therapieën

PTSS gaat niet zomaar over, je hebt wel degelijk hulp nodig! Er zijn diverse therapieën die gebruikt worden bij PTSS. De twee meest voorkomende worden hier genoemd.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) is een therapie die heel snel kan (!) werken. Daarnaast is het ook een vrij intensieve therapie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je therapeut zal je vragen om de schokkende gebeurtenis (inclusief de bijbehorende gevoelens en beelden) voor de geest te halen. Tegelijkertijd zal de therapeut de aandacht van deze nare herinnering afleiden. Dit doe je door met je ogen een bewegende vinger te volgen, vaak is dit ook een lichtbalkje wat heen en weer knippert. Daarbij tegelijk kan je ook via een koptelefoon klikjes horen.emdr ptss symptomen, lotgenotencontact seksueel misbruik

Er wordt verondersteld dat dit het verwerkingsproces in de hersenen stimuleert. De bedoeling is dat je werkgeheugen onder druk komt te staan. Aan de ene kant ben je namelijk de gebeurtenis voor de geest aan het houden en aan de andere kant wordt je afgeleid door de piepjes en de lichtbalk. Er is aangetoond dat door deze afleiding de helderheid en de emotionele lading op het trauma afneemt.

Je kunt hier een mooie animatie zien hoe emdr in zijn werk gaat.

Exposure therapie

Tijdens Imaginaire exposure (blootstelling) ga je je verhaal tot in detail vertellen. Dat waar je het meest angstig voor bent en die het meeste stress oproepen. Tijdens de sessies stimuleert de therapeut je om nare herinneringen herhaald en langdurig te herbeleven. Het doel is dat je herinneringen minder gaat vermijden, zodat je de gebeurtenis kunt gaan verwerken. Klachten nemen af en je ervaart geleidelijk minder angst bij het praten over de traumatische gebeurtenis.

Hier nogmaals uitgelegd in een video

Verder zijn er meerdere therapieën mogelijk. Zorg ervoor dat je wel altijd een professionele hulpverlener zoekt. En niet zomaar een therapeut, maar een die ervaring heeft in het behandelen van mensen met een seksueel misbruik verleden en de gevolgen daarvan.